#16 Mendësi Bollëku VS Mendësi Boshllëku

Duhet te regjistrohesh për të filluar këte kurs

Kursi është i vlefshëm vetëm për të regjistruarit